slide_medycyna pracy

Rejestracja telefoniczna

tel. 602 40 40 48

Gabinety czynne:

codziennie po uzgodnieniu telefonicznym

Adres:

ul. Kaliska 2/1
62-872 Godziesze Wielkie

ul. Kard. S. Wyszyńskiego 36
62-800 Kalisz
Przychodnia Rodzinna Dobrzec

Gabinet lekarski Jacek Piotrowski świadczy usługi w zakresie medycyny pracy

Rozwój każdej firmy zależy także od kwalifikacji i kondycji pracowników, a dbałość o personel, w tym zapewnienie dodatkowej opieki medycznej staje się standardem w nowocześnie zarządzanych przedsiębiorstwach.

Dobra opieka medyczna i sprawnie przeprowadzone badania profilaktyczne owocują wzrostem wydajności i spadkiem absencji chorobowej pracowników.

W świetle obowiązujących przepisów badaniom z zakresu medycyny pracy (wstępnym, okresowymi kontrolnym) podlegają wszyscy pracownicy zatrudnieni w przedsiębiorstwie. Badanie kończy się wydaniem zaświadczenia lekarskiego, stwierdzającego brak przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na określonym stanowisku lub stwierdzającym przeciwwskazania. Badania przeprowadza się na podstawie skierowania wydanego przez pracodawcę.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami “badania wstępne, okresowe i kontrolne pracowników oraz inne świadczenia zdrowotne są wykonywane na podstawie pisemnej umowy zawartej przez podmiot obowiązany do ich zapewnienia z podstawową jednostką medycyny pracy” (ustawa z dnia 17 października 2008 roku o zmianie ustawy o służbie medycyny pracy).

Zakres badań, które można wykonać w moim gabinecie:

 • badania wstępne (przed zatrudnieniem lub po zmianie stanowiska pracy, jeśli występują nowe czynniki szkodliwe i/lub uciążliwe)
 • badania okresowe (dla osób pracujących już na danym stanowisku, przed zakończeniem ważności poprzedniego zaświadczenia)
 • badania kontrolne (przed ponownym rozpoczęciem pracy po zwolnieniu lekarskim dłuższym niż 30 dni)
 • badania do celów sanitarno-epidemiologicznych
 • badania osób ubiegających się o prawo jazdy (wszystkie kategorie)
 • badania osób wykonujących zawód kierowcy
 • badania kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych lub wyższych
 • badania osób zawodowo narażonych na działanie promieniowania jonizującego
 • badania osób ubiegających się lub posiadających licencję pracownika zabezpieczenia technicznego
 • badania kandydatów do objęcia funkcji ławnika
 • badania kandydatów do objęcia urzędu sędziego lub prokuratora
 • badania osób posiadających broń